Positieve Psychologie Tolakker

Visie en missie

Groei in persoonlijke ontwikkeling voor cliënten en medewerkers met respect voor ieders eigenheid. Wij doen ons werk vanuit de volgende uitgangspunten:

Ieder mens heeft zijn eigen-wijsheid
Ieder mens heeft de meeste kennis, innerlijke wetenschap over zichzelf, meer dan een andere deskundige kan hebben. Het kan echter soms heel moeilijk zijn om in contact te komen met die waarheid in jezelf. Gebeurtenissen in je jeugd, moeilijke levensomstandigheden, traumatische ervaringen, haperende communicatie, de druk van het dagelijks leven, allemaal redenen die kunnen maken dat we onze innerlijke stem niet meer horen en tijdelijk de weg, de innerlijke sturing over ons leven kwijt raken. In onze aanpak houden we voor ogen dat je zelf degene bent die weet wat goed voor je is, welke keuzes je maakt en wat je te doen staat. Met verschillende behandelmethoden proberen we dit innerlijke besef weer sterk te maken en je gereedschap te geven om goed in contact te zijn met jezelf en de mensen in je omgeving.

Eenheid van lichaam en geest
Vanuit de eenheid van lichaam en geest worden ons signalen gegeven, maar deze juist interpreteren kan lastig zijn. Door gebruik te maken van deze eenheid hebben we de mogelijkheid om de door het lichaam gegeven signalen in te zetten voor het verbeteren van ons psychisch welbevinden. Het vergroten van het welbevinden kan tevens maken dat we ons lichamelijk beter voelen.

Belang van het systeem
De mensen in je omgeving zijn erg belangrijk. Ieder mens maakt deel uit van meerdere systemen: het ouderlijk gezin, huidige gezin, studie- werkomgeving, familie enz. Als iemand in dat systeem ervoor kiest om te veranderen of als er door invloeden van buitenaf veranderingen zijn, dan heeft dit invloed op iedereen uit het systeem. Allen staan met elkaar in verband en het is dus van belang dat we aandacht en zorg besteden aan de verbinding met elkaar. Het denken en werken vanuit het systeem nemen we ook mee in onze aanpak, zowel bij gezinnen, relaties als individuen.

Uiteraard is een bovenstaande visie niet voldoende voor de uitoefening van het werk als psycholoog. Gedegen studie, bijscholing, kwaliteitsbewaking met evaluatie en zelfinzicht zijn essentiële zaken die niet ontbreken bij deze praktijk.