Verwijzing

U kunt bij ons voor begeleiding terecht met of zonder verwijzing. Om in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering is echter een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Naast de gangbare persoonsgegevens is het voor een verwijzing naar de Basis GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:
  • Dat het om de verwijzing naar de Basis GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code 
Is er geen sprake van een DSM-5 stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kunnen die door de huisarts of de POH GGZ behandeld worden, of bij onze praktijk via een zogenaamd 'Overig Product' (OVP). Dat kan ook als er gewerkt wordt met een behandelmethode die volgens het CVZ (College Van Zorgverzekeraars) niet tot de verzekerde zorg behoort.