Vergoeding

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven. Hoeveel behandeltijd er zal worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385 per persoon.

Verzekerde GGZ en onverzekerde zorg
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (BGGZ) voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek - en Specialistische GGZ (SGGZ). PsychologenPraktijk Tolakker is werkzaam in de Generalistische Basis GGZ.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een DSM*-5 diagnose is er recht op vergoeding. Verder zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.
De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

* DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

Op de site www.zorgverzekeraarkiezen.nl kunt u een overzicht vinden van vergoedingen. Vraag zelf altijd bij uw zorgverzekeraar na voor welke vergoeding u in aanmerking komt op basis van de door u afgesloten polis en eventueel aanvullende verzekering.

Bij intake en advies komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klacht onder 'verzekerde zorg' valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Informeer ook bij uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering
Hebt u geen verwijzing van de huisarts en bent u aanvullend verzekerd voor complementaire zorg? Dan kunnen wij in veel gevallen (niet voor relatietherapie) een nota voor u opmaken voor complementaire zorg. De ziektekostenverzekeraar vergoedt dan een deel van de kosten. Het is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering wat uw verzekeraar per sessie vergoedt, of er sprake is van een maximum aantal sessies per jaar of een maximum bedrag per jaar. Kijk uw polis hierop na en/of vraag het na bij uw verzekeraar.

Geen of weinig vergoeding vanuit de verzekering? Vraag uw werkgever bij te dragen!

 

NATURAPOLIS OF RESTITUTIEPOLIS?

Wilt u in de toekomst zelf uw zorgverlener kunnen kiezen? Overweeg een restitutiepolis.

Veel mensen hebben zonder het zelf te weten een naturapolis met hun zorgverzekeraar afgesloten. Een polis waarbij u aan uw verzekeraar overlaat naar welke zorgverlener u kunt gaan. Op deze wijze kan uw verzekeraar zorgverleners voor u selecteren en instrueren wat deze wel en niet voor u mogen doen.

Met een restitutiepolis blijft u zelf aan het stuur, bent u verzekerd van vrije keuze. U bepaalt welke zorgaanbieder bij u past. Ook de groeiende groep zorgaanbieders die zich niet willen binden aan de regels van de zorgverzekeraars blijven op deze wijze voor u bereikbaar.

Het einde van het jaar is het moment waarop u van polis en verzekeraar kan wisselen. Het is het moment om te kiezen of u uw naturapolis om wilt zetten naar een restitutiepolis. Soms biedt uw verzekeraar beide polissen aan, soms betekent dit dat u daarvoor moet overstappen naar een andere verzekeraar.
Kijk altijd goed naar de polisvoorwaarden of u met een echte restitutiepolis te maken hebt.

Wij, van PsychologenPrakijk Tolakker, willen graag kwalitatief goede zorg blijven bieden die niet bepaald wordt door de regels van de zorgverzekeraar. Om onze onafhankelijkheid te bewaren sluiten wij geen contracten af met zorgverzekeraars.