Online begeleiding

Op afstand en onze ondersteuning? Dat kan!  

Begeleiding bij onze praktijk kan ook plaatsvinden als u zich (tijdelijk) te ver weg bevindt voor persoonlijk contact. Bijvoorbeeld als u als Nederlandse expat voor langere tijd in het buitenland woont. Het is vaak prettiger om gevoelens en gedachten in het Nederlands te bespreken. Of als u voor uw werk of vakantie in het buitenland verblijft en de begeleiding wilt voortzetten. Maar ook als het voor u onhandig is naar de praktijk in Bavel te komen bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte. Wij plannen online sessies met u in waarbij u een eigen, vertrouwde plek kan uitzoeken.

Online begeleiding is voor iedereen en alle klachten geschikt. Waar u ook ter wereld bent, behandeling kan plaatsvinden en voortgezet worden in uw eigen taal op de plek waar u verblijft. Er wordt gewerkt vanuit persoonlijke kennis en ervaring.

Het Covid-19 virus dwingt ons nu om ons aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid, dit geldt uiteraard ook voor PsychologenPraktijk Tolakker. Hierbij proberen we u zo goed mogelijk te informeren over onze maatregelen die we treffen voor uw en onze gezondheid. Onze maatregelen sluiten aan op de "GGZ en Corona richtlijn" en zijn steeds afhankelijk van de ontwikkelingen daarin. Dat betekent dat het nog seeds de voorkeur heeft de afspraken zoveel mogelijk via beeldbellen te laten verlopen. Uiteraard geldt dit zeker als er van uw of onze kant sprake is van ziekteverschijnselen, hoe miniem ook. Mocht beeldbellen voor u niet wenselijk zijn en heeft u behoefte aan een afspraak in de praktijkruimte in Bavel, dan vragen u om het volgende in acht te nemen:

Een afspraak kan alleen plaatsvinden in de praktijk als zowel u zelf en uw huisgenoten als ook de behandelaar niet een van de volgende klachten heeft:
- neusverkoudheid
- loopneus
- niezen
- keelpijn
- lichte hoest
- verhoging of koorts
- benauwdheidsklachten
Wanneer u of een van uw huisgenoten een van bovenstaande klachten heeft, kunt u de afspraak tot het laatste moment wijzigen naar een beeldbelgesprek. Neemt u vooral contact op.

Verder hanteren wij de volgende veiligheidsmaatregelen: 
* Kom pas binnen in de wachtruimte op de afgesproken tijd, neem uw jas niet mee het gebouw in en als u toch een jas bij u moet hebben, hang deze dan over de stoel waarop  u zit.
* Maak svp gebruik van de mogelijkheid om bij binnenkomst in het gezondheidscentrum uw handen te ontsmetten.
* Maak bij voorkeur geen gebruik van de toiletvoorzieningen in het gezondheidscentrum.
* Schud geen handen en houd rekening met een afstand van minimaal 1,5 meter.
* Neem zelf zakdoekjes en eventueel een flesje water mee, wij zullen u helaas niets te drinken aanbieden.  

Om te voorkomen dat u en een volgende cliënt elkaar in de wachtruimte treffen waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is én om onszelf de mogelijkheid te geven de stoelen en oppervlakken weer te reinigen, zullen we ons strikt moeten houden aan de 45 minuten per afspraak.

Als uw sessie zal plaatsvinden via beeldbellen, leest u hier hoe dat gaat:

- Een beeldbelgesprek vindt plaats via het beveiligde platform van Therapieland. Dit gaat het beste via de internetbrowsers Google Chrome, Opera en de nieuwste versie van Edge. Bij voorkeur gebruikt u uw laptop of desktop. Eventueel kan het ook via uw smartphone. In dat geval vragen we u de app Blikbel te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan bellen we u via Whatsapp op het (mobiele) telefoonnummer dat bij ons bekend is.

- Rond het afgesproken tijdstip opent u uw mailbox via een van de hierboven genoemde browsers op uw laptop of desktop. U krijgt via de mail, met afzender Therapieland, een uitnodiging voor een beeldbelgesprek met PsychologenPraktijk Tolakker. In de mail klikt u op "Ga naar gesprek" om het gesprek te starten. Mocht dit niet (meteen) lukken dan zullen we u bellen. Het is dan ook raadzaam om uw smartphone met voldoende opgeladen batterij bij de hand te hebben.

- Vervolgens kunnen uw behandelaar en u elkaar zien en spreken. Wij adviseren u een rustige situatie te creëren met eventueel iets te drinken en aantekenbenodigdheden bij de hand. Het is prettig om gebruik te maken van een zo groot mogelijk beeld, bij voorkeur dus een desktop computer met een monitor of een laptop. Heeft u dat niet ter beschikking, dan kunt u natuurlijk uw telefoon gebruiken. Het gesprek voeren met koptelefoon of oortjes kan prettiger zijn. Waar wij gebruik maken van EMDR, zullen wij zorgen het benodigde ook bij u in beeld te krijgen en/of hoorbaar te maken. Hierbij is het van belang dat u achter een groot beeldscherm zit dus geen tablet of smartphone.

Onze ervaringen met beeldbellen en online begeleiding zijn positief. Het zal voor u mogelijk even wennen zijn in het begin, maar we doen er alles aan om uw behandeling toch te laten plaatsvinden.

Tarief: een sessie, zoals gewoonlijk 45 minuten, via beeldbellen valt onder uw lopende behandeling.